Tűzvédelem

Tűzvédelmi feladatok ellátása - tanácsadás

A tűz elleni védekezés minden állampolgár és szervezet alapvető kötelezettsége. A tűzesetek hatalmas anyagi károkkal járnak. Legrosszabb esetben sajnos akár ember életeket is követelhet. Pontosan ezért olyan vannak a szigorú előírások és az ellenőrzések

A katasztrófavédelem akár 10 MILLIÓ FORINTOS BÍRSÁGOT is kiszabhat és még további következményei is lehetnek az ügynek!

Tűzvédelmi szabályzat készítése

A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük ha, a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy van olyan helyiség amely 50 főnél nagyobb befogadóképességű vagy kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

Tűzvédelmi szempontú ellenőrzés

Az ellenőrzés során tűzvédelmi szempontból vizsgáljuk az adott létesítményt, munkafolyamatot. A bejárásról fotódokumentált jegyzőkönyv készül melyben ismertetjük a feltárt hiányosságokat/szabálytalanságokat és javaslatot teszünk azok abszolválására.

Tűzvédelmi oktatás

Oktatási tematika elkészítése. Tűzvédelmi oktatások megtartása munkába álláskor, ismétlődő (évente), tűzesetet követően, vagy ha olyan változás történik ami a tűzvédelmi helyzetet befolyásolja.

Tűzriadó terv készítése

Amennyiben az Ön cége a 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet alapján kötelezett Tűzriadó Terv készítésére. A tervben meghatározzuk a tűz esetén szükséges teendőket és a felelősségi köröket.

Tűzoltó készülékek és tűzcsap szerelvények időszakos karbantartása

Segítünk a jogszabályban meghatározott időközönként szükséges karbantartás elvégzésében, nyilvántartást vezetünk és értesítjük a lejárati idő előtt.

Tűzveszélyes anyagok tárolásának meghatározása

A robbanásveszélyes és tűzveszélyes anyagok tárolásáról az OTSZ rendelkezik. Segítünk követelmények teljesítésében, a bírságok és tűzesetek elkerülése érdekében.

Szakmai képviselet a hatósági ellenőrzések során

A katasztrófavédelmi ellenőrzéseken szakmai kérdésekben képviseljük partnerünket. Szakmai képviselettel csökkenthető a bírságok veszélye.

Tűzvédelmi szolgáltatás társasházak részére

A kétszintesnél magasabb és tíznél több lakást (üdülőegységet) magában foglaló lakóegységeknél (üdülőegységeknél) az épület tulajdonosa, kezelője, közös képviselője, intézőbizottság elnöke, használója írásban köteles kidolgozni az épületre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat, a lakók riasztásának, a menekülésének a lehetséges módozatait, a felszerelt tűzvédelmi eszközök használatára vonatkozó előírásokat, valamint köteles gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.